کابل های مخابراتی

کابل های مخابراتی فویل دار هوایی 0.6

ساختار :
TYPE:J-Y(ST)Y
هادی :
مس آنیل شده تک مفتولی (کلاس 1)
عایق :
آمیزه PVC یا PE
روکش :
آمیزه PVC
کاربرد :
به صورت ثابت در زیر یا روی دیوار ولی مصرف زیر زمینی از آن مجاز نمی باشد

توضیحات

 

Normal Cross Sectional Area of Conductor Insulation Thickness Sheath Thickness Max. Conductor Resistance @20°C Capacitance Overall Diameter Approx Weight
(mm²) (mm) (mm) Ava Ω/km Single Ω/km (mm) Kg/km
Copper 2×2×0.6 0.25 0.7 62 65 100 4.4 30
4×2×0.6 0.25 0.7 62 65 100 5.5 48
6×2×0.6 0.25 0.7 62 65 100 6.5 64
8×2×0.6 0.25 0.7 62 65 100 7.3 80
10×2×0.6 0.25 1.0 62 65 100 8.7 95
CCAM 2×2×0.60 0.25 0.7 92 95 80 4.4 22
4×2×0.60 0.25 0.7 92 95 80 5.5 35
6×2×0.60 0.25 0.7 92 95 80 6.5 44
8×2×0.60 0.25 0.7 92 95 80 7.3 56
10×2×0.60 0.25 1.0 92 95 80 8.7 65

مقادیر موارد فوق با تلرانس متعارف ارائه خواهد شد.


سیم های رانــژه

استاندارد مرجع :
شرکت مخابرات ایران (TCI)
ولتاژ نامی :
400V
ساختار لایه ها :
CU/PVC
جنس و کلاس هادی :
مس آنیل شده کلاس 1 (مفتولی)
جنس عایق :
آمیزه PVC
رنگ بندی عایق :
مطابق استاندارد ملی ISIRI 607-1
کاربرد :
برای سیم کشی تاسیسات تلفن داخل ساختمان ها، بطور آزاد و یا داخل لوله

 

Normal Cross Sectional Area of Conductor Insulation Thickness Mean Overall Diameter Max. Conductor Resistance @20°C Approx Weight
(mm²) (mm) (mm) Ω/km Kg/km
2×0.4 0.2 1.6 139 3.5
2×0.5 0.2 1.8 90 5.4
2×0.6 0.25 2.2 65 7.3
2×0.8 0.35 3 35 11.5

مقادیر موارد فوق با تلرانس متعارف ارائه خواهد شد.