کابل های افشان

کابل های افشان | کابل افشان ساوه

استاندارد مرجع :
ISIRI 607-5
ولتاژ نامی :
300/500V
کد کابل :
ISIRI(607)53
محدوده دمایی :
20- تا 70+ درجه سانتیگراد
ساختار لایه ها :
CU/PVC/PVC
جنس و کلاس هادی :
مس آنیل شده کلاس 5 (افشان)
مطابق استاندارد ملی ISIRI3084
جنس عایق :
آمیزه PVC نوع D
رنگ عایق :
مطابق استاندارد ملی ISIRI607-1
جنس روکش :
آمیزه PVC نوع ST5
رنگ روکش :
مشکی ، سفید یا مطابق درخواست مشتری
کاربرد :
این نوع کابل ها در محل های خشک برای مصارف عمومی الکتریکی در فشار متوسط مکانیکی مورد استفاده قرار می گیرد و همچنین برای وسایل با تنش مکانیکی متوسط در لوازم منزل، آشپزخانه و اداری مانند یخچال، ماشین لباسشویی و غیره مناسب می باشد
Quick info

توضیحات

Normal Cross Sectional Area of Conductor Insulation Thickness Sheath Thickness Mean Overall Diameter (mm) Max. Conductor Resistance @20°C Approx Weight
(mm²) (mm) (mm) min max Ω/km Kg/km
2×0.75 0.6 0.8 5.7 7.2 26 47
2×0.75(flat) 0.6 0.8 3.7×6 4.5×7.2 26 32
2×1 0.6 0.8 5.9 7.5 19.5 64
2×1(flat) 0.6 0.8 3.9×6.2 4.7×7.5 19.5 46
2×1.5 0.7 0.8 6.8 8.6 13.3 84
2×2.5 0.8 1 8.4 10.6 7.98 128
2×4 0.8 1.1 9.7 12.1 4.95 168
3×0.75 0.6 0.8 6 7.6 26 72
3×1 0.6 0.8 6.3 8 19.5 79
3×1.5 0.7 0.9 7.4 9.4 13.3 107
3×2.5 0.8 1×1 9.2 11.4 7.98 160
3×4 0.8 1×1 10.30 12.8 4.95 207
4×0.75 0.6 0.8 6.6 8.3 26 77
4×1 0.6 0.9 7.1 9 19.5 98
4×1.5 0.7 1 8.4 10.5 13.3 135
4×2.5 0.8 1.1 10.1 12.5 7.98 195
4×4 0.8 1.2 11.5 14.3 4.95 265
5×0.75 0.6 0.9 7.4 9.3 26 95
5×1 0.6 0.9 7.8 9.8 19.5 110
5×1.5 0.7 1×1 9.3 11.6 13.3 168
5×2.5 0.8 1.3 12.8 15.9 4.95 250
5×4 0.8 1.3 12.8 15.9 4.95 333

مقادیر موارد فوق با تلرانس متعارف ارائه خواهد شد.


کابل های افشان | کابل افشان ساوه
کابل های افشان سبک و کیسه ای

استاندارد مرجع :
ISIRI (607)-52
ولتاژ نامی :
300/300V
کد کابل :
ISIRI(607)52
محدوده دمایی :
20- تا 70+ درجه سانتیگراد
ساختار لایه ها :
CU/PVC/PVC
جنس و کلاس هادی :
مس آنیل شده کلاس 5 (افشان)
مطابق استاندارد ملی ISIRI3084
جنس عایق :
آمیزه PVC نوع D
رنگ عایق :
مطابق استاندارد ملی ISIRI607-1
جنس روکش :
آمیزه PVC نوع ST5
رنگ روکش :
مشکی، سفید یا مطابق درخواست مشتری
کاربرد :
این نوع کابل ها برای ارتباط وسایل الکتریکی قابل حمل در محل هایی که فشار مکانیکی کمی وجود دارد.استفاده در دمای بالا مجاز نمی باشد

 

Normal Cross Sectional Area of Conductor Insulation Thickness Sheath Thickness Mean Overall Diameter (mm) Max. Conductor Resistance @20°C Approx Weight
(mm²) (mm) (mm) min max Ω/km Kg/km
2×0.5 0.5 0.6 4.6 5.9 39 36
2×0.5(flat) 0.5 0.6 3×4.9 3.7×5.9 39 26
2×0.75 0.5 0.6 4.9 6.3 26 46
2×0.75(flat) 0.5 0.6 3.2×5.2 3.8×6.3 26 32

مقادیر موارد فوق با تلرانس متعارف ارائه خواهد شد .


کابل های افشان | کابل افشان ساوه
کابل های افشان بالابر و کابل اتصال متحرک

استاندارد مرجع :
ISIRI 607-6
ولتاژ نامی :
450/750V , 300/500V
کد کابل :
ISIRI(607) 71C
محدوده دمایی :
20- تا 70+ درجه سانتیگراد
ساختار لایه ها :
CU/PVC/PVC
جنس و کلاس هادی :
مس آنیل شده کلاس 5 (افشان)
مطابق استاندارد ملی ISIRI3084
جنس عایق :
آمیزه PVC نوع D
رنگ عایق :
مطابق استاندارد ملی ISIRI607-1
جنس روکش :
آمیزه PVC نوع ST5
رنگ روکش :
مشکی، سفید یا مطابق درخواست مشتری
کاربرد :
این نوع کابل ها در آسانسور و بالابرها مورد استفاده قرار می گیرد

 

Normal Cross Sectional Area of Conductor Insulation Thickness Sheath Thickness Max. Conductor Resistance @20°C Approx Weight
(mm²) (mm) (mm) Ω/km Kg/km
2×4 0.8 1 4.95 170
2×6 0.8 1 3.3 220
3×4 0.8 1 4.95 208
3×6 0.8 1.3 3.3 290
3×10 1 1.3 1.91 480
4×4 0.8 1.3 4.95 270
4×6 0.8 1.3 3.3 360
4×10 1 1.6 1.91 600
5×4 0.8 1.3 4.95 340
5×6 0.8 1.3 3.3 460
5×10 1 1.6 1.91 760

مقادیر موارد فوق با تلرانس متعارف ارائه خواهد شد.