سیم های افشان

سیم های افشان | سیم افشان ساوه

استاندارد مرجع :
ISIRI 607-3
ولتاژ نامی :
300/500V برای هادی های تا سطح مقطع 1mm²
450/750V برای هادی های با سطح مقطع بیشتر از 1mm²
کد سیم :
ISIRI(607)06 برای هادی های تا سطح مقطع 1mm²
ISIRI(607)02 برای هادی های با سطح مقطع بیشتر از 1mm²
محدوده دمایی :
20- تا 70+ درجه سانتیگراد برای نصب قابل انعطاف
20- تا 70+ درجه سانتیگراد برای نصب ثابت
ساختار لایه ها :
CU/PVC
جنس و کلاس هادی :
مس آنیل شده کلاس 5 (افشان)
مطابق استاندارد ملی ISIRI 3084
جنس عایق :
آمیزه PVC نوع D
رنگ بندی عایق :
مطابق درخواست مشتری
کاربرد :
در محل های خشک جهت اتصال مدارهای روشنایی و فرمان الکتریکی
Quick info

توضیحات

Normal Cross Sectional Area of Conductor Insulation Thickness Mean Overall Diameter (mm) Max. Conductor Resistance @20°C Approx Weight
(mm²) (mm) min max Ω/km Kg/km
1×0.5 0.6 2.1 2.5 39 9
1×0.75 0.6 2.2 2.7 26 11
1×1 0.6 2.4 2.8 19.5 14
1×1.5 0.7 2.8 3.4 13.3 21
1×2.5 0.8 3.4 4.1 7.98 31
1×4 0.8 3.9 4.8 4.95 46
1×6 0.8 4.4 5.3 3.3 63
1×10 1 5.7 6.8 1.91 109
1×16 1 6.7 8.1 1.21 15.9
1×25 1.2 8.4 10.2 0.78 240
1×35 1.2 9.7 11.7 0.554 339
1×50 1.4 11.5 13.9 0.386 470
1×70 1.4 13.2 16 0.272 679
1×95 1.6 15.1 18.2 0.206 894
1×120 1.6 16.7 20.20 0.161 1200
1×150 1.8 18.6 22.5 0.129 1494
1×185 2 20.6 24.9 0.106 1831
1×240 2.2 23.5 28.4 0.0801 2336
1×300 2.4 24.5 29.6 0.0641 2800