کاربرد انواع سیم و کابل

کاربرد انواع سیم و کابل

در این مطلب به بررسی کاربرد انواع سیم و کابل می پردازیم.

کابل شبکه

کابل شبکه

در این مطلب در ارتباط با کابل شبکه، خصوصیات و انواع آن مطالبی ارائه می‎نماییم.

انتخاب درست ابعاد دای و نیپل در اکسترودر سیم و کابل

انتخاب درست ابعاد دای و نیپل در اکسترودر سیم و کابل

در این مقاله توضیحاتی در ارتباط با ابعاد دای و نیپل در اکسترودر سیم و کابل و تاثیر آن بر کیفیت محصول نهایی می‎پردازیم.

مدارهای الکتریکی جریان ضعیف

مدارهای الکتریکی جریان ضعیف

در این مطلب، توضیحاتی در ارتباط با مدارهای الکتریکی جریان ضعیف و کابل با زوج تابیده بیان می‎کنیم.

برخی از رویدادهای مهم تاریخی در تکامل کابل

برخی از رویدادهای مهم تاریخی در تکامل کابل

در این مقاله برخی از رویدادهای مهم تاریخی در تکامل صنعت کابل را ارائه می‌نماییم.

امپدانس مشخصه | امپدانس موج

امپدانس مشخصه | امپدانس موج

در این مقاله به تعریف امپدانس مشخصه و خط انتقال و تاثیر آن در هنگام تولید کابل کواکسیال می‎پردازیم.

راهنمای حروف به کار رفته برای شناسایی کابل ها

راهنمای حروف به کار رفته برای شناسایی کابل ها

در این مطلب سعی داریم حروف به کار رفته در شناسایی کابل ها را معرفی نماییم.

اجزای تشکیل دهنده سیم وکابل

اجزای تشکیل دهنده سیم وکابل

اجزای تشکیل دهنده سیم و کابل شامل هادی ها، عایق ها، پوشش داخلی اکسترود و روکش می‎باشد.

هدایت الکتریکی در اجسام مختلف

هدایت الکتریکی در اجسام مختلف

در این مطلب به تقسیم مواد از نظر هدایت الکتریکی می‎پردازیم و مقاومت الکتریکی را توضیح می‎دهیم.

تاریخچه سیم و کابل

تاریخچه سیم و کابل

در این مقاله با بررسی تاریخچه سیم و کابل در جهان و در ایران، سعی می کنیم این صنعت و پیشینه آن را معرفی نماییم.

روش شناسایی سیم و کابل با کیفیت

روش شناسایی سیم و کابل با کیفیت

در این مقاله روش شناسایی سیم و کابل با کیفیت توضیح داده شده است و به تفصیل در مورد هادی مس و آلومینیوم صحبت شده است.